Foto: Jan R Olsen Foto: RuneBenonisen Foto: Jan R Olsen/Images/Reisa/Roggejavri.JPGSiemmahytta på grensen til Reisa nasjonalpark Foto: Rune BenonisenDet våres i Reisa NP - det ventes mye vann i elvene de neste dagene. Her fra sommeren 2008. Foto: Asgeir BlixgårdGapahuk ved Mollis. Mangler benker og torv på taket. Foto: John Ivar Larsen Foto: John Ivar LarsenMollisfossen i flom - våren 2014Fururøtter samlet for bruk i tjæremila? Ved Imo.Nordkalottstua og Fjellbiblioteket ved Ovi Raishiin - "Porten til Reisadalen". Stakebåten er utstilt på plassen.Utsikt innover Njallavzi. Bilde tatt fra Jierta./Images/Reisa/Sjekkes/IMG_0893.JPG/Images/Reisa/Sjekkes/IMG_0973.JPG/Images/Reisa/Sjekkes/Reisaelva øvre-rb.JPG

Reisa nasjonalparkstyre

Den offisielle informasjonssiden fra Reisa nasjonalparkstyre om forvaltningen av Reisa NP/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi LVO

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget.

Styret har ansvar for forvaltning av Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Protokoll fra styremøte 28. november

Protokoll fra styremøte 28.11.2016 er lagt ut

(Publisert:09.12.2016)

Har du ideer til tiltak?

Nasjonalparkstyret har utarbeidet et idéutkast for tiltaksplan 2017. Har du forslag til andre tiltak? Har du mening om hvilket av tiltakene vi bør prioritere?

(Publisert:15.11.2016)

Vil du jobbe i og med Reisa nasjonalpark?

Da bør du søke den nyoppretta stillinga som Nasjonalpark / Verneområdeforvalter for hhv Reisa nasjonalaprk og Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder.

(Publisert:19.09.2016)

Høst-aktiviteter i Storslett nasjonalparklandsby og Reisa nasjonalpark

Fra 22. - 24.09 arrangeres det flere aktiviteter på Storslett og i Reisadalen som ledd i feiringen av 30-års jubileum for Reisa NP. Reisa nasjonalparkstyre, Halti nasjonalparksenter, Storslett nasjonalparklandsby, Nord-Troms turlag og andre samarbeidspartnere inviterer til høstaktiviteter i nasjonalparklandsbyen og i Reisa nasjonalpark. 

(Publisert:13.09.2016)

Billetter til jubileumsmarkeringen 13. juli

Vi har gleden av å invitere til jubileumsmarkering for Reisa nasjonalpark den 13. juli 2016. Publikum som ønsker å være til stede i kultursalen under dentimelange markeringen, må ha adgangspass/billett. Det vil væremulig å reservere slik adgangspass fra mandag 4. juli kl 10.00 påHalti-bygget. Adgangspass skrives ut på navn.Antallet plasser er begrenset.

(Publisert:27.06.2016)

Konstituering av nytt Nasjonalparkstyre

Konstitureing av nytt styre i møte 12. april

(Publisert:13.04.2016)

Ny artikkel

Foreløpig tiltaksplan for 2016 er lagt ut

(Publisert:26.01.2016)

Høringsmøte om forvaltningsplan

Reisa NP styre inviterer til høringsmøte om forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti LVO. Vi tar spesielt for oss tema hhv Fritidsbruk og Reiseliv. Tirsdag 29. september kl 15.00 - 17.00

(Publisert:16.09.2015)

Forvaltningsplanen lagt ut til høring

Reisa nasjonalparkstyre har i møte den 2. juni vedtatt at forvaltningsplan for Reisa nasjonalaprk skal legges ut til høring. Styret ønsker innspill og merknader før 15. oktober 2015.

(Publisert:25.06.2015)

Sakspapirer til styremøte 19.februar 2015

Sakspapirer til styremøte 19. februar er lagt ut her

(Publisert:09.02.2015)
Vis nyhetsarkiv

Reisa NP og Raisdouttarhalti LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn i Nordreisa kommune

Eksterne lenker

Halti nasjonalparksenter

Nordreisa kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms

Finn oss på Facebook