Besøk til bergmaleriene 2017

Bergmaleriene i Sieimma er en av de mest besøkt lokalitetene i Reisa nasjonalpark i 2017. Det er registrert 1130 besøkende i perioden juni - okt. Det er en økning på over 30% fra registreringene i 2016.

I juli var det 17 personer i gjennomsnitt pr dag innom bergmaleriene.

Rapporten for besøk ved bermaleriene kan lastes ned her

(Publisert:02.11.2017)