Forvaltningsplan - nytt utkast til plan 2017

Nytt utkast til forvaltningslan og besøksforvaltningsstraetgi for Reisa NP legges frem til behandling i NP styret i august 2017. 

FORVALTNINGSPLAN FOR REISA NASJONALPARK

Informasjon om prosess og arbeid i 2017

 

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde var på 1. gangs høring frem til oktober 2015.

I etterkant av denne høringen har NP styret avgjort at det skulle utarbeides nytt forslag til forvaltningsplan som følger fastsatt mal for forvaltningsplaner, og som også har innarbeidet besøksforvaltningsstrategi. For øvrig bygger den på arbeidet som utført av arbeidsgruppa – «Reisagruppa».

 

Styret vil få lagt frem et nytt utkast til behandling i august 2017.

Etter det vil prosessen være som følger;

  • Faglig sjekk i Miljødirektoratet                                                Aug/sept 2017
  • 2. gang høring (inkl høringsmøter)                                         Sept – Okt 2017
  • Bearbeiding av innspill og merknader                                    November 2017
  • Sluttbehandling                                                                           Nov-Des 2017

(Vi tar forbehold om evnt forsinkelser i denne tidsplanen)

Det legges nå frem frem et arbeidsutkast til «Forvaltningsplan og Besøksforvaltningsstrategi» som kan lastes ned fra styrets hjemmesider. Se http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Reisa_dok/Forvaltningsplan/2017-2018/ReisaNP_Fvplan-Bskfvstrategi_Arb-utkast6-7-17.pdf

 

Dokumentet er fortsatt under arbeid, men det kan anses som ferdig på de fleste kapitler.

Det er både ønskelig og mulig å komme med innspill til innholdet i planen frem mot den skal behandles i NP styret i august. Ta gjerne kontakt med en av styremedlemmene eller en av forvalterne hvis du har spørsmål eller innspill. Hvis ikke så vil det være rikelig anledning å komme med innspill når planen legges på ny høring senere i høst.

 Hvis du ønsker mer informasjon om arbeidet med forvaltningsplanen og dokumenter – se

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/Planer-og-publikasjoner/Forvaltningsplan/

 

(Publisert:06.07.2017)