Har du ideer til tiltak?

Nasjonalparkstyret har utarbeidet et idéutkast for tiltaksplan 2017. Har du forslag til andre tiltak? Har du mening om hvilket av tiltakene vi bør prioritere?

Nasjonalaprkstyret har mulighet hvert år til å søke om finansiering til arbeid med tiltak i verneområder. Det kan være tilrettelegging, informasjon eller skjøtselstiltak.

Styret har utarbeidet et idéutkast. Vi ønsker innspill til dette. Har du forslag til andre ideer eller kanskje en mening om hvilke av tiltakene som vi bør prioritere?

Styret vil lytte til inspill og bestemme seg for en første prioritering innen 1. desember 2016. Den endelige prioriteringen vil gjøres når styret får årets bevilgning, dvs i februar/mars.

Det legges opp til et samarbeidsmøte mellom verneområdestyret og samarbeidspartnere den 28, november på Halti. Her vil vi også legge opp til innspill til vår tiltaksplan.

Utkast til tiltaksplan finner du her

(Publisert:15.11.2016 Sist endret:28.04.2017)