Nytt utkast til forvaltningsplan er sendt over til Miljødirektoratet

Reisa nasjonalparkstyre hadde møte den 22. august 2017 hvor de besluttet å sende over nytt utkast til forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi til Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Plandokumentet finner du her

(Publisert:07.09.2017)