Ønske om innspill til tiltaksplan 2018

Nasjonalparkstyret ønsker innspill til tiltaksplanen 2018.

Tiltaksplanen for 2018 skal utarbeides, og et utkast ligger her. Dette dokumentet forklarer hva en tiltaksplan er, hvordan prosessen videre er, samt gir en oversikt over forslag til tiltak som har kommet tidligere år.
Innspill til tiltak kan sendes til fovalter:
Magnus Barmoen fmtrmba@fylkesmannen.no

Har du spørsmål om tiltaksplanen kan du kontakte Magnus Barmoen enten på e-post adressen over, eller på telefon: + 47 481 17 248
FRIST for å gi tilbakemelding: 15. desember 2017

(Publisert:30.11.2017)