Ønsker innspill til tiltaksplan for 2019

Reisa nasjonalparkstyre ber om innspill til tiltaksplan for 2019. Frist for dette settes til 1. januar 2019. Innspill kan sendes per e-post til: reisa.nasjonalpark@fylkesmannen.no. Utkast til  tiltaksplan finner du via linken her.

(Publisert:13.12.2018)