Referat fra møte i Faglig Rådgivende Utvalg 13.11.2017

Referatet fra Faglig Rådgivende Utvalg for Reisa nasjonalpark 13.11.2017 er nå lagt ut.

Referatet finner du her.

(Publisert:30.11.2017)