Ovi Raishiin - Visitor Point Reisadalen

Den mest brukte innfallsporten til Reisa nasjonalpark er fra Reisadalen ved Saraelv. Om lag 700 meter fra snuplassen på den kommunale veien ligger Ovi Raishiin.

Dette anlegget er definert som innfallsport til Reisa nasjonalpark. Deler av anlegget er åpent og tilgjengelig for alle hele året. På sommeren er det to dager med bemanning mellom kl 10.00 og 18.00.

Navnet Ovi Raishiin er Kvensk og betyr "porten til Reisadalen".

Ovi Raishiin eies og driftes av Halti Nasjonalparksenter AS. Her finnes flere tilrettelagte rasteplasser, toalett og informasjon om natur og kultur i Reisdalen. Bruken av disse fasilitetene er gratis.

Dersom du ønsker overnatting, servering, arrangement eller andre tjenester kan du kontakte Halti nasjonalparksenter AS for avtale om dette. 

Det er personell på stedet hver tirsdag og fredag i tidsrommet fra 10.juni til 1. september fra kl 10.00 til 18.00. Personellet er behjelpelig med informasjon om Reisa nasjonalpark, generelle opplysninger om bruk og ferdsel og opplysninger om annen service.

--------------------------------------------

Betjening til stede / Staff present here: Tuesday and Friday: 10.00 – 18.00

Kontakt hovedkontor HALTI / Contact main office: 775 88 251 – 775 88 282 – 907 79 760

(Monday – Friday from 08.30 – 15.30, Saturday 11.00 – 15.00 in June – September.

 

Service Phone in general: +47 907 79 760 – we may be out of reach / at guding trips, so leave a message or send an SMS if nobody answers at once!

(Publisert:08.08.2017)