Planer og publikasjoner

På denne siden legges ut informasjon om gjeldende planer, planer under arbeid - og historiske dokumenter

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:24.05.2015)

Forvaltningsplan

På denne siden finner du dokumenter og prosessbeskrivelse for arbeidet med Forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. Planen skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Planen inneholder bla presisering og ...

(Publisert:23.11.2012 Sist endret:11.05.2020)

Besøksforvaltningsstrategi

På denne siden finner du dokumenter og prosessbeskrivelse for arbeidet med Besøksforvaltningsstrategi for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde.  Besøksforvaltning er arbeidet som gjøres for å redusere negative virkninger på naturen som følge av besøk/bruk, og optimalisering av opplevelsen for de som besøker områdene. Reisa nasjonalparkstyre har ...

(Publisert:24.05.2015 Sist endret:05.08.2015)

Informasjonsplan

Reisa NP har utarbeidet en informasjonsplan som i detalj angir hvor vi skal informere, hva vi skal informere om, og hvordan. Planen er først og fremst et internt arbeidsdokument, men vi legger vekt på samordning med andre samarbeidspartnere.

(Publisert:29.05.2018)

Andre tiltak og planer

Her finnes informasjon om andre planer og tiltak som er under arbeid.

(Publisert:19.04.2016 Sist endret:02.11.2017)

Reisa Nasjonalpark i media

Her ligger en samling av artikler mv som omhandler Reisa nasjonalpark (Har du tips om innslag eller artikler? Send gjerne en e-post til fmtrub@fylkesmannen.no)

Jubileumsmagasinet- Reisa NP 30 år

Utarbeidet i sammenheng med 30 års feiringen for opprettelsen av Reisa nasjonalpark

(Publisert:23.02.2017)

Fagrapporter

2018 Reiselivets bruk av verneområder i Nord-Troms. Rapport-foreløpig. 2017 Ikke klart for publisering 2016 Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark. NOF-rapport 11-2016 . 2016 - Floristisk undersøkelse i del av Reisa nasjonalpark. Ivar Heggelund og Stein Erik Lunde. Geologisk mangfold rapport del 1 - Systematisering av kunnskapsmateriale - Arktisk Geotek 2017....

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:16.05.2018)

Kongelig Resolusjon for opprettlsen av ReisaNP og Ráisdouttarhaldi LVO

Reisa Nasjonalpark og Ráisdouttarháldi Landskapsvernområde ble vedtatt opprettet ved Kongelig Resolusjon den 28. november 1986. Her  finnes den opprinnelige saksframlegget.

(Publisert:11.01.2018)