Planer og publikasjoner

På denne siden legges ut informasjon om gjeldende planer, planer under arbeid - og historiske dokumenter

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:24.05.2015)

Forvaltningsplan

På denne siden finner du dokumenter og prosessbeskrivelse for arbeidet med Forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. Planen skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Planen inneholder bla presisering og ...

(Publisert:23.11.2012 Sist endret:09.01.2018)

Besøksforvaltningsstrategi

På denne siden finner du dokumenter og prosessbeskrivelse for arbeidet med Besøksforvaltningsstrategi for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde.  Besøksforvaltning er arbeidet som gjøres for å redusere negative virkninger på naturen som følge av besøk/bruk, og optimalisering av opplevelsen for de som besøker områdene. Reisa nasjonalparkstyre har ...

(Publisert:24.05.2015 Sist endret:05.08.2015)

Andre tiltak og planer

Her finnes informasjon om andre planer og tiltak som er under arbeid.

(Publisert:19.04.2016 Sist endret:02.11.2017)

Reisa Nasjonalpark i media

Her ligger en samling av artikler mv som omhandler Reisa nasjonalpark (Har du tips om innslag eller artikler? Send gjerne en e-post til fmtrub@fylkesmannen.no)

Jubileumsmagasinet- Reisa NP 30 år

Utarbeidet i sammenheng med 30 års feiringen for opprettelsen av Reisa nasjonalpark

(Publisert:23.02.2017)

Fagrapporter

2016 Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark. NOF-rapport 11-2016 . 2016 - Floristisk undersøkelse i del av Reisa nasjonalpark. Ivar Heggelund og Stein Erik Lunde. Geologisk mangfold rapport del 1 - Systematisering av kunnskapsmateriale - Arktisk Geotek 2017. Geologisk mangfold rapport del 1 - Verdivurdering - Arktisk Geotek 2017.

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:05.03.2018)

Kongelig Resolusjon for opprettlsen av ReisaNP og Ráisdouttarhaldi LVO

Reisa Nasjonalpark og Ráisdouttarháldi Landskapsvernområde ble vedtatt opprettet ved Kongelig Resolusjon den 28. november 1986. Her  finnes den opprinnelige saksframlegget.

(Publisert:11.01.2018)