Styret

Reisa nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheten for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. 

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet etter forslag fra hhv Nordreisa kommune (2 repr.), Sametinget (2 repr.) og Troms Fylkeskommune (1 repr.). Sammensetningen er fastsatt etter avtale mellom Sametinget og Staten (konsultasjon). De faste medlemmene i styret har personlig vara.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for hhv kommunestyret/fylkestinget (2019) og Sametinget (2021). Det sittende styret ble oppnevnt av miljødirektoratet i brev av 13.02.2018. 

Miljødirektoratet har fastsatt følgende vedtekter for styret.

SAMETINGET

(Nestleder) Máret Láila Logje         tlf 484 43 501           e-post: marit.laila.logje@gmail.com

(Vara) Ol Johan Gaup                    tlf 977 34 966           e-post: oljohangaup@gmail.com

 

(medlem) Mikkel O. Nilut             tlf 974 93 440          e-post: nilutmikkelo@gmail.com

(vara) Elle Merete Utsi                   tlf 906 86 225         e-post: utsiem@gmail.com

 

NORDREISA KOMMUNE

(Leder) Sigrund Hestdal          tlf 97029007             e-post: sigrund.hestdal@ nordtroms.net

(Vara) Ola Dyrstad                        tlf 97668318             e-post:ola.dyrstad@nordtroms.net

 

(medlem) Siv-Elin Hansen           tlf 402 48 925            e-post: siv@nordtroms.net

(vara) Karl Mattis Nyheim              tlf 970 39 939            e-post: mattis@nordtro.no

 

TROMS FYLKESKOMMUNE

(medlem) Knut Werner Hansen    tlf 900 95 871     e-post: knut.werner.hansen@tromsfylke.no

(vara) Irene Dahl                             tllf 928 99 857    e-post:  irene.vanja.dahl@tromsfylke.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:13.04.2018)