Styret

(Fra venstre: Knut Werner Hansen, Siv-Elin Hansen, Sigrun Hestdal, Hilde A. Nyvoll og Anne Merethe Siri Fyhn)

Reisa nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheten for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. 

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet etter forslag fra hhv Nordreisa kommune (2 repr.), Sametinget (2 repr.) og Troms Fylkeskommune (1 repr.). Sammensetningen er fastsatt etter avtale mellom Sametinget og Staten (konsultasjon). De faste medlemmene i styret har personlig vara.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for hhv kommunestyret/fylkestinget (2019) og Sametinget (2017). Det sittende styret ble oppnevnt av miljødirektoratet i brev av 08.02.2016. 

Miljødirektoratet har fastsatt følgende vedtekter for styret.

SAMETINGET

(Leder) Hilde A. Nyvoll                    Tlf 91807130              e-post: nyvollhilde@gmail.com

(Vara) Geir Tommy Pedersen            Tlf 91543995               e-post: gtpedersen@gmail.com

 

(medlem) Anne – Merete Siri Fyhn   Tlf 99246797              e-post: amsirifyhn@gmail.com

(vara) Mikkel Anders A Gaup              Tlf 90193757              e-post: eikh6@hotmail.com

 

NORDREISA KOMMUNE

(Medlem) Sigrund Hestdal          Tlf 97029007            e-post: sigrund.hestdal@ nordtroms.net

(Vara) Ola Dyrstad                       Tlf 97668318            e-post:ola.dyrstad@nordtroms.net

 

(medlem) Siv-Elin Hansen           Tlf 402 48 925            e-post: siv@nordtroms.net

(vara) Karl Mattis Nyheim             Tlf 970 39 939             e-post:mattis@nordtro.no

 

TROMS FYLKESKOMMUNE

(medlem) Knut Werner Hansen    Tlf 900 95 871            e-post: knut.werner.hansen@tromsfylke.no

(vara) Irene Dahl                              Tlf 928 99 857          e-post:  irene.vanja.dahl@tromsfylke.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:28.07.2017)