Styrets årsrapporter

Styrets logo
Styrets logo

ÅRSMELDINGER

2018

Nasjonalparkstyret behandlet årsmelding for 2018 i møte 26.3.2019

2017

Nasjonalparkstyret behandlet årsmelding for 2017 i møte 04.04.2018

2016

Nasjonalparkstyret behandlet årsmelding for 2016 i møte 06.03.2017

 

2015

Det er ikke utarbeidet årsmelding for 2015

 

2014

Reisa nasjonalparkstyre vedtok årsmelding for 2014 i møte 19.02.2015

 

2013

Reisa nasjonalparkstyre vedtok årsmelding for 2013 i møte 01.04.2014

 

2012

Reisa nasjonalparkstyre vedtok årsmelding for 2012 i møte 07.03.2013

(Publisert:11.03.2013 Sist endret:22.05.2019)