INTERREG 2018-2020: Aktivitetsområde ved Halti

Interregprosjektet «aktivitetssområde Halti» har til formål å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører på norsk og finsk side av fjellet Halti, og herigjennom føre til en bedre forvaltning av viktige natur og kulturverdier i dette landskapsområdet. Dette skal gi grunnlag for en bærekraftig utvikling av både reiseliv og andre næringer i dette området på lengre sikt.

På denne siden vil det legges ut informasjon om prosjektet fortløpende.

(Publisert:12.04.2018 Sist endret:04.07.2018)

Vi søker prosjektmedarbeider til et svært spennende prosjekt

Ráisdouttarhálti LVO-sensommer

Vi trenger en prosjektmedarbeider innenfor verneområde- og besøksforvaltning i 2019 og deler av 2020.  Prosjekt Halti – etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde mellom Norge og Finland.   Vil du jobbe sammen med oss? Ta kontakt for nærmere opplysninger eller send oss en e-post med litt informasjon om deg selv før 15. november 2018.

(Publisert:30.10.2018 Sist endret:31.10.2018)

Informasjon ved oppstart av prosjektet

Her finner du informasjon som vi har sendt ut til samarbeidspartnere og interesserte om hva som er hensikten med prosjektet, og hva vi skal gjøre i praksis.

(Publisert:12.04.2018 Sist endret:04.07.2018)