Tiltak 2014

Gammehuken ved Mollis. Påbegynt i 2013- ferdigstilles i 2014.
Gammehuken ved Mollis. Påbegynt i 2013- ferdigstilles i 2014., Foto: John Ivar Larsen

Tiltaksplanen for 2014 - 2017 er en beskrivelse av ønskede tiltak i Reisa Nasjonalpark og Raisdouttarhalti LVO. Hvilke tiltak som gjennomføres avhenger av hvilken finansiering vi oppnår hvert år- som igjen henger sammen med bevilgninger i Statsbudsjettet. Normalt vil det være avklart i løpet av mars hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Tiltaksplanen er mest detaljert og avklart på tiltak som er nærmest i tid. Tiltakene fra 2015-2017 er tatt med, men er mer uklar ifht prioritering og detaljer.

Beslutningsprosessen for tiltaksplanen er som følger;

  • August - november: Beskrivelse og planlegging av tiltak for neste år
  • November: Drøfting med rådgivende utvalg. Innspill til prioritering og nye tiltak.
  • Desember: Styrets foreløpige prioritering av tiltak for neste år.
  • Desember: Bestilling av midler og drøfting av tiltak med SNO
  • Januar: Endelig bestilling
  • Mars: Avklaring av finansiering
  • Mars-oktober: Gjennomføring

 

Tiltaksplan for 2014 ble vedtatt i Reisa NP styre den 01.04.2014. Oversikten kan lastes ned her.

Tiltaksbeskrivelse for 2014 (bilder, kart, tekst) av de fleste tiltakene kan lastes ned her.

(Publisert:14.11.2013 Sist endret:11.01.2018)