Tiltak 2018

Elvekanten der båtene legger til ved rasteplassen ved Mollis. Her skal det gjennomføres erosjonssikring av elvekanten i 2018.
Elvekanten der båtene legger til ved rasteplassen ved Mollis. Her skal det gjennomføres erosjonssikring av elvekanten i 2018.

Tiltak som skal gjennomføres i nasjonalparken i 2018

(Publisert:05.03.2018 Sist endret:30.04.2019)