Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/IMG_1212.JPG Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/rein.jpg/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/hengebru.jpg

Rohkunborri nasjonalpark

Dette er hjemmesidene for Rohkunborri nasjonalparkstyre

Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. Juvet i Sørdalen omtales som en lærebok i geologi. Smeltevannet fra issmeltingen på svensk side ble i en periode ledet ned her og sprengte ut denne kløfta på vei nordover.


Bildegalleri


Nyheter

Protokoll styremøte 20.3.2019

Rohkunborrigeavdnjaaltevatn

Protokoll fra styremøte 20.3.2019 finnes her.  

(Publisert:04.04.2019)

Innkalling til neste styremøte 23.3.2018

Bergveronika

Sakspapirene til neste styremøte ligger nå ute og kan sees her.

(Publisert:22.03.2018 Sist endret:04.04.2019)

Innkalling og sakspapirer til styremøte torsdag 23.3.2017

Bergveronika

Sakspapirer er lagt ut på hjemmesidene. Du finner innkalling og protokoller via linken her.

(Publisert:20.03.2017 Sist endret:04.04.2019)

Nasjonalparktur

Rohkunborri nasjonalparkstyre inviterer på tur i nasjonalparken. Turen går med buss fra Setermoen til Tornehamn. Derfra kan man velge om man vil sitte på med båt til Pålnoviken eller følge stien til beins. Transport med båt er avhengig av godt vær og det kan derfor bli endringer. Turprogram

(Publisert:20.06.2017 Sist endret:04.04.2019)

Sakspapirer til neste styremøte ligger ute

Sakspapirene til neste møte ligg nå ute. Det er i hovedsak neste års bestillingsdialog som er tema til dette og neste møte. 

(Publisert:11.11.2016 Sist endret:04.04.2019)

Godt besøkt Villmarksmesse

Også i år var nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms representert med egen stand på Villmarksmessa. Samlokalisert med Barnas naturpark, Statens naturoppsyn, Friluftsråd, Troms Turlag og Jeger og Fikeforening. Det var mange som tok turen innom for en prat. 

(Publisert:14.06.2016 Sist endret:04.04.2019)
Vis nyhetsarkiv
Sametinget Statskog

Rohkunborri nasjonalpark ligger i sin helhet på statsgrunn i Bardu kommune