Snøskuterdispensasjon

Norges nasjonalparker

Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon for ferdsel med snøskuter til Geavdnjajávri.

(Publisert:27.11.2012 Sist endret:16.05.2019)

Båtopplaget på Geavdnjajavri

Friluftsliv, fiske, høsting og fangst i området ved Geavdnjajavri har lange tradisjoner. Statskog og Rohkunborri nasjonalparkstyre ønsker å legge til rette for at denne bruken skal kunne holde fram på en god måte. Gjennom opprydding og tilrettelegging er målet å etablere båtopplagsplasser til det beste for naturmiljø og brukerne av området.

(Publisert:15.05.2018 Sist endret:16.05.2019)

Organisert ferdsel og hundekjøring

Geavdnjajávri

Organisert ferdsel og hundesledekjøring er søknadspliktig i nasjonalparken.

(Publisert:16.05.2019 Sist endret:13.06.2019)
Vis nyhetsarkiv