Behandling av hastesaker

Rohkunborri fra sørøst
Rohkunborri fra sørøst, Foto: Asgeir Blixgård

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte på e-post 7. oktober 2019. Styret behandlet hastesak om dispensasjon til bruk av snøskuter til søk etter savnet elghund. 

Innkalling finnes her, protokoll finnes her

Lørdag 12. oktober 2019 gjennomførte nasjonalparkstyret hastemøte på telefon for å behandle søknad om bruk av gyrokopter i søket etter elghunden.

Innkalling finnes her, protokoll finnes her.

(Publisert:11.10.2019 Sist endret:19.11.2019)