Bilder til Informasjonsplakat

Ved viktige infallsporter skal det settes opp informasjon om nasjonalparken. Bildet viser standardisert utforming av infotavle som vil få en størelse på 100x70 cm. Det er behov for bilder til dette. Blant annet skal det inn 5 bilder øverst på tavla og fotograf vil bli akkreditert.

Dersom noen sitter på et blinkskudd fra Rohkunborri nasjaonalpark er det supert om dette kan sendes inn. Det er aktuelt å kjøpe rettighet til gode bilder, eller bare til bruk for det nevnte formålet. Alt er av interesse, men et godt fiskebilde fra Stordalen, Eartebealjavri eller Geavdnjajavri er av spesielt stor interesse. Stemningsbilder med kjente formasjoner fra nasjonalparken er også kjærkommen sammen med planter og dyr i fri dresur.

Bilder kan sendes til: fmtrakb@fylkesmannen.no

Utformingen og innholdet i tavlen skal godkjennes av nasjonalparkstyret.

(Publisert:02.05.2013 Sist endret:30.10.2014)