Brua over Tverrelva har kommet

Den nye brua over Tverrelva er nå på plass. Landkarene til gammelbrua ble vasket ut under flommen i 2010. Disse er nå utbedret og brua er satt på plass. Noe arbeid gjenstår rundt karene før den er klar til bruk. Prosjektet har blitt gjennomført i sammarbeid med grunneierne. Prosjektet er finansiert med midler fra Bardu Grunnerielag, Statskog SF, Rohkunborri nasjonalparkstyre og Bjønnbåslia veilag. En betydelig egeninnsats er også lagt i prosjektet.

(Publisert:31.10.2014 Sist endret:19.11.2014)