Forvaltningsstyret for Rohkunborri nasjonalpark er oppnevnt

Miljøverndepartementet har oppnenvt styret for Rohkunborri nasjonalpark. Nå gjenstår det bare et møte for konstituering av styret så overføres forvaltningsmyndigheten fra fylkesmannen til det politisk oppnevnte styret for Rohkunborri nasjonalpark. Styret skal etter konstituering forvalte nasjonalparken i tråd med forskriften og Naturmangfoldloven.

Se brev fra Statsråden sammen ved vedtektene for styret

(Publisert:16.01.2013 Sist endret:30.10.2014)