Møte i faglig rådgivende utvalg

Møte i faglig rådgivende utvalg ble gjennomført 5. desember 2019 i kommunestyresalen. 

Medlemmer i faglig rådgivende utvalg bes ta stilling til deltakelse i prosjekt innfallsport Altevatnet. 

Presentasjon, referat og vedlegg til møtet finnes her. 

(Publisert:11.12.2019)