Penger på bok til vei og parkering i Sørdalen

Det ble søkt om penger til finansiering av vei og parkering på bestillingsdialogen 2011. Til sammen ble beløpet estimert til 2,5 millioner noe som utgjorde rundt 10 % av den totale beviling på landsbasis. Søknaden ble imøtekommet med 1 million. I ettertid har flere brikker falt på plass og finansieringen er på plass

Under forarbeidene for Rohkunborri nasjonalpark ble det tatt til ordet for en avklaring i forhold til parkeringen ved Sørmo. Det har lenge vært problemer ved at folk har parkert vilt på privat eiendom. Det kom derfor krav fra grunneierne om vei og parkering i Sørdalen for å få en løysning på dette. Alternativt måtte andre innfallsporter tas i bruk noe som ville være et tap for friluftslivet i nasjonalparken. Høsten 2011 ble det avholdt møte med kommune og grunneier der man kom til enighet om hvordan denne saken skulle kunne løses. Sommeren og høsten 2012 kom finansieringen på plass og reguleringsplanarbeidet ble igangsatt. Etter planen skal arbeidet med veien og parkeringen gjennomføres sommeren 2013.

(Publisert:16.01.2013 Sist endret:30.10.2014)