Protokollen fra forrige styremøte er lagt ut

Logo_nasjonalpark
Logo_nasjonalpark

Protokoll fra styremøtene finner du via denne linken. Her finnes alle innkallinger og protokoller fra styremøtene siden konstituering av Rohkunborri nasjonalparkstyre.

http://nasjonalparkstyre.no/Rohkunborri/Styret/Styredokument/

(Publisert:03.10.2015 Sist endret:20.06.2017)