Rohkunborri nasjonalparkstyre er konstituert

Styret er etter møtet i dag konstituert for fire nye år. Til møtet var også vararepresentanter invitert. I tillegg til styresaker ble det gjennomgang av styrets tidligere arbeid og den løpende forvaltning. To av representantene fra forrige periode blir med videre og to nye tiltrer styret. Se innkalling til møte for mer informasjon. Protokoll fra møtet kommer etterhvert.

(Publisert:01.03.2016 Sist endret:22.03.2018)