Sakspapirer til neste styremøte ligger ute

Sakspapirene til neste møte ligg nå ute. Det er i hovedsak neste års bestillingsdialog som er tema til dette og neste møte. 

(Publisert:11.11.2016 Sist endret:20.06.2017)

Innkalling og sakspapirer til styremøte torsdag 23.3.2017

Bergveronika

Sakspapirer er lagt ut på hjemmesidene. Du finner innkalling og protokoller via linken her.

(Publisert:20.03.2017)