Styremøte 10.7.2019 - sykling i nasjonalparken

Skjermdump fra Norgeskart
Skjermdump fra Norgeskart

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte på e-post 10. juli 2019 der søknad om organisert sykkeltur ble behandlet.

Innkalling finnes her.

Protokoll finnes her.

 

Merk at det kun er tillatt å sykle på vei i nasjonalparken, det vil si fra parkering ved Tverrelva og innover kjerrevegen til ca. 1 km før Kjelelva (se kartutsnitt over). Kjerrevegen er ryddet med krattknuser.

Stien videre er ryddet med ljå. Det er foreløpig ikke tillatt å sykle på stier i nasjonalparken. Dette vil bli utredet i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan og besøksstrategi.

 

 

(Publisert:10.07.2019 Sist endret:12.07.2019)