Styremøte 11. juni 2020

Rohkunborri nasjonalparkstyre avholdt styremøte torsdag 11. juni 2020. Møtet fant sted i formannskapssalen på kommunehuset kl 12-16. 

Innkalling og sakspapirer finnes her. 

Protokoll finnes her. 

(Publisert:04.06.2020 Sist endret:19.01.2021)