Styremøte 17. desember 2019

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte med behandling av budsjett for 2020 den 17. desember kl 12.00 i formannskapssalen på kommunehuset.

Innkalling finnes her.

Protokoll finnes her. 

(Publisert:13.12.2019 Sist endret:02.04.2020)