Styremøte 19. november 2020

Rohkunborri nasjonalparkstyre avholdt styremøte torsdag 19. november 2020 kl 12-15 på Veksthuset på Setermoen.

Inkalling og sakspapirer til møtet finnes her.

Protokoll fra møtet finnes her. 

(Publisert:13.11.2020 Sist endret:19.01.2021)