Styremøte 8. september 2020

Rohkunborri nasjonalparkstyre avholdt styremøte tirsdag 8. september 2020. Møtet ble holdt i formannskapssalen på kommunehuset kl 12-13. 

Innkalling og sakspapirer finnes her. 

Protokoll fra møtet finnes her. 

(Publisert:02.09.2020 Sist endret:19.01.2021)