Styremøte 31. mars 2020

Rohkunborri nasjonalparkstyre hadde planlagt konstituerende styremøte 16. mars. Grunnet situasjonen med koronavirus ble møtet utsatt. Møtet ble gjennomført tirsdag 31. mars kl 10-16 i formannskapssalen på kommunehuset og digitalt. Innkalling finnes her. Protokoll finnes her.

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:19.01.2021)