Styremøte 31. mars 2020

Rohkunborri nasjonalparkstyre hadde planlagt konstituerende styremøte 16. mars. Grunnet situasjonen med koronavirus ble møtet utsatt. Møtet gjennomføres tirsdag 31. mars kl 10-15 i formannskapssalen på kommunehuset. Innkalling finnes her.

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:24.03.2020)