Tilrettelegging i nasjonalparken

Sørdalen fra Staggonjunni
Sørdalen fra Staggonjunni, Foto: Asgeir Blixgård

Rohkunborri nasjonalparkstyre har fått midler til tilrettelegging i nasjonalparken for 2013. Til sammen ble det bevilget 470.000 hvorav 120.000 av disse kommer som frie midler. De frie midlene fordeles til alle nasjonalparkene etter en fast fordelingsnøkkel basert på areal og en fast sum. Sommeren 2013 er det flere spennende ting som skal iverksettes.

Hengebru over Kjelelva i Sørdalen

Etter stor flom i 2010 forsvant brua etter et sørpeskred. På stedet står bare festene i fjellet som vitner om naturens krefter. På grunn av åpen rasgate rett til fjells ble det nødvendig å flytte noe på brua til et mer egnet sted. Det hentes i disse dager inn tilbud på ny bru over elva som skal etableres sommeren 2013. Det er satt av omkring 200.000 til prosjektet. Hengebrua vil få et fritt spenn på omkring 25 meter, noe som byr på utfordinger med tanke på snølast, forankring og lignende.

Informasjonstiltak ved innfallsportene

Det skal settes opp informasjonsskilt der det ferdes folk inn mot nasjonalparken. Til sammen er det satt av omkring 140.000 til dette inneværende sesong. Arbeidet vil bestå i bygging av tavler, fundamentering, trykking og transport. Mye av dette arbeidet vil gjennomføres av lokalt SNO men det skal også hentes inn tilbud på deler av oppdraget.

Vei og parkering i Sørdalen

Det skal bygges vei og parkering inn mot nasjonalparken i Sørdalen. Ca 3 km av den gamle traktorveien skal opprustes til skogsbilvei. Ved Tverreleva skal det etableres parkeringsplass for biler. Prosjektet fikk i 2012 til sammen 1,8 mill som skal brukes barmarkssesongen 2013. Prosjektet er trolig fullfinansiert. Nå gjenstår det en avgjørelse i kommunestyret før man eventuelt kan gi grønt lys for igangsetting av det fysiske arbeidet. Først skal oppdraget ut på anbudskonkurranse.

(Publisert:02.05.2013 Sist endret:30.10.2014)