Grensene er merket

I løpet av det siste året har grensen  for nasjonalparken blitt merket. Det høres kanskje ut som et enkelt stykke arbeid. Med 52 knekkpunkter og topografi som er svært variert ble jobben tidkrevende men interessant.

Merkingen foregikk i hovedsak gjennom 4 omganger. Utpå vårparten ble områdene i øst merket fra grensen mot Sverige fram til Grytevatn ved Bihppas og videre fra Storbukta til Noaidun. Neste runde ble gjennomført på ski i Salangsdalen fra Blåfjellet til Snøhetta. Fra grensen mot Sverige og Vadvetjohka nasjonalpark i vest ble knekkpunktene tatt helt fram til Noaidun ved Altevatn. De resterende punktene langs Altevatn ble merket sommeren 2012 med utgangspunkt i båt på Altevatn. Merkingen ble gjennomført av Ofoten- og sørtroms jordskifterett i samarbeid med Statskog Fjelltjenesten og SNO.Basestasjon på fastpunkt i Gjeddbukta

 Basesstasjonen på fastpunktet i Gjeddbukta skal kalibrere data slik at innmålingen blir nøyaktig.

Merking av punkt øverst i Budalen

Merking av knekkpunkt innerst i Budalen

Innmåling og boring av grensemerke.

Rådslagning og planlegging for resten av dagsverket mens det fylles mer drivstoff på Bardufoss.

(Publisert:16.01.2013 Sist endret:30.10.2014)