Ny hengebru er på plass

Tidligere var det 2 bruer som sørget for at folk på tur fra Sørmo til Lappjord kunne passere på en trygg møte. Nå er den erstattet av en hengebru noe lenger ned i terrenget.

Det er Fjelltjenesten på oppdrag fra Rohkunborri nasjonalparkstyre som har oppført en ny hengebru over Rovdegrorsejohka i Sørdalen. Det har vært flere bruprosjekter på stedet som man kan finne mange spor av. Det er håp om at den nye brua skal kunne bli varig. Det viser seg imidlertid at forholdene på stedet kan være ugjestmille på vårparten. Brua er 12 meter lang og på midten er det rundt 12 meter ned. Alle foto av Statskog Fjelltjenesten.

(Publisert:30.10.2014)