Faglig rådgivende utvalg

Utvalget hadde sitt første møte 27.11.2013. Det er fortsatt ønske om å få med flere representanter i utvalget jfr listen under. Representanter legges til etterhvert som de blir oppnevnt. Styret har også åpnet for å legge til flere organisasjoner dersom de ønsker å delta i utvalget.

Møte 2019 - Invitasjon - Presentasjon - Referat - Vedlegg: prosjektbeskrivelse innfallsport Altevatnet 

Møte 2016 - Invitasjon - Presentasjon - Referat - Vedlegg

Møte 2013 - Invitasjon - Presentasjon - Referat

 

Navn

Representerer

Magnus Foshaug Berg

Statskog

Per-Mathis Oskal

Hjerttind/Altevatn Reinbeitedistrikt

Tove Amundsen Fuglem

Midt-Troms friluftsråd

Erik Bones

Salangsdalen grunneier- og utmarkslag

Ole Kroken

BJFF

Eivind H. Borge

Troms Fylkeskommune Adm.

Per Åke Heimdal

Bardu kommune Adm.

Jan Sørmo

Bardu grunneierlag

 

Troms turlag

Jarle Heimdal

Naturvernforbundet

Ove Andreassen

Forsvaret

Sigfred Steien 

Altevatn hytte- og båteierforening

 

Länsstyrelsen Norrbotten, Sverige

 

Reindriftsforvaltningen

 

Østerdalen utmarkslag

 Johan Anders Eira

Gielas Reinbeitedistrikt

 

Salangsdalen jeger- og fiskeforening

 

Talma sameby

 Leiv-Bjørn Walle

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon