Styremedlemmer

Styret konstitueres for valgperiode og følger syklusen til kommune- og fylkestingsvalg


Medlem Navn  Vara Representerer Periode
Styreleder Toralf Heimdal Terje Nyberget Bardu kommune  -2019
Styremedlem Kim Håkon Pedersen Ida Hov Fylkeskommunen  -2019 
Nestleder Nils Ante Eira Olav Mathis Eira Sametinget  -2021
Styremedlem Cathrin A. Strømseth Liv Marit Bobakk Bardu kommune  -2019