Kontakt

Offisielle henvendelser eller søknader til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal sendes til:

Fylkesmannen i Oppland
Postboks 987
2626 Lillehammer

eller via følgene e-post:

fmoppost@fylkesmannen.no

Ved andre type henvendelser kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte:

Stein Magne Grevrusten
Norsk villreinsenter Nord
2661 Hjerkinn

Tlf: 948 50 236
E-post: fmopsmg@fylkesmannen.no


Raymond Sørensen
Norsk villreinsenter Nord
2661 Hjerkinn

Tlf: 916 23 715
E-post: fmoprsn@fylkesmannen.no