Kontakt

Offisielle henvendelser eller søknader til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal sendes til:

Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2626 Lillehammer

eller via følgende e-post:

sfinpost@statsforvalteren.no

 

Ved andre type henvendelser kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte:

Eirin Berge
Norsk villreinsenter Nord
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn

Tlf: 915 38 046
E-post: fmopebe@statsforvalteren.no

 

Trond Stensby
Norsk villreinsenter Nord
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn

Mobiltlf: 911 61 458
Tlf. 61 26 62 06
E-post: trste@statsforvalteren.no