Åpent møte Dovre - rullering forvaltningsplan

Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat – varsel om oppstart / prosjektplan

 Åpent møte Dovre, onsdag 7. april 2021, kl. 19:00 – 21:00, på TEAMS.

 Klikk her for å bli med i møtet…

 Lenke til dokumenter…

 Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

 

(Publisert:26.03.2021)