Åpent møte Sel - rullering forvaltningsplan

Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat – varsel om oppstart / prosjektplan

Åpent møte Sel, tirsdag 13. april 2021, kl. 19:00 – 21:00, på TEAMS.

Klikk her for å bli med på møtet

Lenke til dokumenter…

Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

(Publisert:31.03.2021)