Åpent nettmøte - Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark - høring

Dovre – Folldal

På TEAMS: møtelenke bestilles på e-post: trste@statsforvalteren.no .

Torsdag, 18 mars 2021

Kl. 19:00 – 21:00

  • Presentasjon – drøfting - innspill
  • Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sendt på høring.
  • Frist for å uttale seg er 23. april 2021.

Dokumentene er lagt ut ...

Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

(Publisert:03.03.2021)