Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark - høring

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sendt på høring.

Frist for å uttale seg er satt til 23. april 2021.

Høringsdokumentene er lagt her...

(Publisert:12.02.2021)