Bruk av el-sykkel og vanlig sykkel i verneområdene i Rondane-Dovre

Foto: Bjørn Brendbakken
Foto: Bjørn Brendbakken


Sommeren er på vei og mange planlegger turer til fjells. Da er det greit å vite litt om hva som gjelder i forhold til sykling i nasjonalparker og andre verneområder.

El-sykkel har blitt populært. I verneområdene blir el-sykkel sett på som motorferdsel. Dette gjelder også om motoren er avslått. El-sykkel kan derfor kun brukes på veger i verneområdene hvor det er åpnet for allmenn motorferdsel.  I Rondane og Dovre nasjonalparker er bruk av el-sykkel (motorferdsel) forbudt. Du kan derfor ikke bruke el-sykkel inn til Rondvassbu.

En sykkeltur gjennom Grimsdalen landskapsvernområde langs Grimsdalsvegen, langs Dørålsetervegen i Dørålen landskapsvernområde eller i Frydalen landskapsvernområde fra Mysuseter opp til Spranghaugen er turer som kan gjøres med el-sykkel når disse vegene er åpne for motorferdsel.

I brev fra Miljødirektoratet kan du lese mer om el-sykler i verneområder, og brevet finner du her.

I nasjonalparkene kan du bruke vanlig sykkel kun på følgende steder:

  • Vegen Spranget-Rondvassbu
  • Vegen Gammelgården – Bjørnhollia
  • Vegen Kampen -Peer Gynt hytta

 

Du kan også bruke sykkel på merka stier knyttet til soner for organisert ferdsel på Høvringen. Se kart over sone og stier her.

 God sommer og god tur!

(Publisert:14.06.2019 Sist endret:15.04.2020)