Ferie

I perioden fra 16. juli og frem til og med 10. august har sekretariatet i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ferieavvikling.

Når det er ferieavvikling kan behandling av ordinære saker / henvendelser ikke påregnes behandlet eller besvart umiddelbart.

Vi har noe beredskap i eventuelle hastesaker. Hastesaker er uforutsette saker av høy viktighet som oppstår brått – ikke at du plutselig kommer på at du har glemt å søke.

Send søknaden da til postmottak (fmoppost@fylkesmannen.no) med kopi til forvaltere og varsle aktuell(e) forvaltere på SMS.

Stein Grevrusten (fmopsmg@fylkesmannen.no, tlf 948 50 236)

Eirin Berge (fmopebe@fylkesmannen.no, tlf 915 38 046)

(Publisert:13.07.2018 Sist endret:18.12.2019)