Hemmeldalen naturreservat

Hemmeldalen
Hemmeldalen


Hemmeldalen naturreservat inngår nå i forvaltningsområdet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.Seniorrådgiver Ragnar Ødegård fra Fylkesmannen i Hedmark hadde en presentasjon av Hemmeldalen naturreservat i møte for nasjonalparkstyret den 31. mai. Se presentasjonen her.

(Publisert:07.08.2013 Sist endret:23.01.2019)