Høring - skjøtselsplan for Grimsdalen

Rondane- Dovre nasjonalparkstyre har i møte 10. juni, styresak 29/20 vedtatt å sende forslag til skjøtselsplan for Grimsdalen ut på høring.

Frist for å uttale seg er 20. september 2020.

Høringsdokumentene er lagt ut her...

(Publisert:03.07.2020 Sist endret:20.10.2020)