Høring: Nye retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane nasjonalpark

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har tatt initiativ til å lage et utkast til retningslinjer for organisert ferdsel for deler av Rondane nasjonalpark.

Retningslinjene har til hensikt å gi forutsigbarhet i forhold til  hvor og når den organiserte ferdselen til fots og på ski/truger kan aksepteres innenfor rammene av verneforskriften. Retningslinjene er knyttet spesifikt opp mot området Høvringen – Rondvassbu - Mysuseter og 2000 meters toppene som har stor attraksjonsverdi. Dette området er i dag den største innfallsporten til Rondane. Retningslinjene for organisert ferdsel vil være en prøveordning som må evalueres.

Ta kontakt med sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dersom det er spørsmål til dette. Kontaktopplysninger finnes her.

Aktuelle dokumenter i saken:

 

Mottatte høringsinnspill i saken:

 

(Publisert:24.01.2019 Sist endret:14.06.2019)