Nytt nasjonalparkstyre 2016 - 2019


 

Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019.

Brev fra Miljødirektoratet med oppnevning av nytt styre kan leses her.