Oppstart av arbeid med skjøtselsplan for Kongevegen / Pilegrimsleden - Dovre nasjonalpark

Kongevegen ved Hardbakken
Kongevegen ved Hardbakken

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 10.02.21, styresak 9/2021 sluttet seg til å starte opp arbeidet med en skjøtselsplan for Kongevegen / Pilegrimsleden innenfor Dovre nasjonalpark.

Oppstartsmeldingen er lagt ut her...

(Publisert:12.02.2021)