Presseskriv. Rondane og Dovre nasjonalparker - ta hensyn til villreinen i kalvingsperioden

Det er sendt ut felles presseskriv fra Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO-Rondane.

Du kan lese det her...

(Publisert:14.05.2020 Sist endret:20.07.2020)